მეზობელი სიტყვები
kinetics
არსებითი სახელი
/kɪʹnɛtɪks, kaɪʹ-/

ბიოქ., ქიმ. კინეტიკა (ბიოქიმიური და ქიმიური რეაქციების მექანიზმისა და დინამიკის შემსწავლელი დარგი) [შდრ. აგრ. enzyme kinetics].