მეზობელი სიტყვები
kinetoblast
არსებითი სახელი
/kɪʹni:təʊblast, kaɪʹ-, -ʹnɛtəʊ-/

ზოოლ. კინეტობლასტი (წყალში მცხოვრები ლარვების სალოკომოციო წამწამებით დაფარული გარეთა მემბრანა).