მეზობელი სიტყვები
Kinetoplastida
არსებითი სახელი
/͵kɪni:təʊʹplæstɪdə, ͵kaɪ-, -nɛtəʊ-/

pl მიკრ. კინეტოპლასტიდები (ტრიპანოსომებისა და სხვ. ერთუჯრედიან შოლტიან უმარტივესთა ჯგუფი, რომელთაც კინეტოპლასტების ქონა ახასიათებთ; Kinetoplastida cls.).