მეზობელი სიტყვები
kinetosome
არსებითი სახელი
/kɪʹni:təʊsəʊm, kaɪʹ-, -ʹnɛtəʊ-/

მიკრ. კინეტოსომა, ბაზალური სხეულაკი [იხ. აგრ. basal body].