მეზობელი სიტყვები
king cobra
არსებითი სახელი
/͵kɪŋʹkəʊbrə/

რეპტ. სამეფო კობრა (Ophiophagus hannah).