მეზობელი სიტყვები
kinkajou
არსებითი სახელი
/ʹkɪŋkə͵dʒu:/

მმლ. კინკაჟუ (ენოტისებრთა ოჯახის ძუძუმწოვარი; Potos flavus).