მეზობელი სიტყვები
Kinorhyncha
არსებითი სახელი
/͵kaɪnə(ʊ)ʹrɪŋkə/

pl ზოოლ. კინორინქები (ზღვის სეგმენტირებულ უხერხემლოთა ტიპი; Kinorhyncha phl.).