მეზობელი სიტყვები
kinship
არსებითი სახელი
/ʹkɪnʃɪp/

სისხლით ნათესაობა; საერთო წარმომავლობის ქონა.