მეზობელი სიტყვები
kleptoparasitism
არსებითი სახელი
/͵klɛptəʹpærə͵saɪtɪzəm, ͵klɛptəʊ-/

ზოოლ. კლეპტოპარაზიტიზმი (პარაზიტიზმის ფორმა, რომლის დროსაც ერთი სახეობის ცხოველი რეგულარულად იპარავს მეორე სახეობის ცხოველის ნანადირევს ან საკვების მარაგს; აგრ. cleptoparasitism).