მეზობელი სიტყვები
knotweed
არსებითი სახელი
/ʹnɒtwi:d/

ბოტ. მატიტელა (Polygonum spp.).