მეზობელი სიტყვები
Krebs cycle
არსებითი სახელი
/͵krɛbzʹsaɪkl/

ბიოქ. კრებსის ციკლი, ტრიკარბონმჟავების ციკლი [იხ. აგრ. citric acid cycle].