მეზობელი სიტყვები
Kupffer cells
არსებითი სახელი
/ʹkʊpfəsɛlz/

pl ანატ. კუპფერის უჯრედები, ვარსკვლავისებრი ენდოთელიალური უჯრედები (ღვიძლის სპეციალიზებული მაკროფაგები).