მეზობელი სიტყვები
kynurenine
არსებითი სახელი
/͵kɪnjʊʹrɛni:n, ͵kaɪ-/

ბიოქ. კინურენინი (ტრიპტოფანის ფერმენტაციული დაშლის შუალედური პროდუქტი).