მეზობელი სიტყვები
labial palp
არსებითი სახელი
/ʹleɪbɪəlpælp/

ენტ. ლაბიალური პალპი / საცეცი, ტუჩის პალპი / საცეცი (ზოგიერთი მწერის პირის მახლობლად განლაგებულ წყვილ გრძნობის ორგანოთაგან ერთ-ერთი).