მეზობელი სიტყვები
labia majora
არსებითი სახელი
/͵leɪbɪəməʹdʒɔ:rə/

pl ანატ. დიდი სასირცხო ბაგეები (ვულვის ნაწილი).