მეზობელი სიტყვები
lablab
არსებითი სახელი
/ʹlæblæb/

ბოტ. ლაბლაბო (Lablab purpureus ან Dolichos lablab).