მეზობელი სიტყვები
Laboulbeniomycetes
არსებითი სახელი
/͵leɪbəʊl͵bɛnɪɒʹmaɪsi:ts, -maɪʹsi:ti:z/

pl მიკოლ. ლაბულბენიომიცეტები (პარაზიტული ჩანთიანი სოკოების კლასი; Laboulbeniomycetes cls.).