მეზობელი სიტყვები
Labridae
არსებითი სახელი
/ʹleɪbrɪdi:/

pl იქთ. ტუჩასებრნი (ქორჭილასნაირთა რიგის თევზების ოჯახი; Labridae fam.).