labrum
არსებითი სახელი
/ʹleɪbrəm/

(pl labra) 1) ენტ. ლაბრუმი, ზედა ტუჩი (მწერის პირის აპარატის ნაწილი, კუტიკულური ფირფიტა მანდიბულების ძირში);

2) ფეხს. ლაბრუმი (ფირფიტისებრი სტრუქტურა ზოგიერთ ფეხსახსრიანთა პირის აპარატის წინა ნაწილში).