მეზობელი სიტყვები
Labyrinthodontia
არსებითი სახელი
/͵læbəʹrɪnθədɒntɪə/

pl პალეონტ. ლაბირინთოდონტები (ამომწყდარი ამფიბიების ქვეკლასი; Labyrinthodontia subcls.).