მეზობელი სიტყვები
lactic acid
არსებითი სახელი
/͵læktɪkʹæsɪd/

ქიმ. რძემჟავა.