მეზობელი სიტყვები
lactic acid bacteria
არსებითი სახელი
/͵læktɪk͵æsɪdbækʹtɪərɪə/

pl ბაქტ. რძემჟავა ბაქტერიები, ლაქტობაცილები [იხ. აგრ. lactobacillus].