მეზობელი სიტყვები
lactoglobulin
არსებითი სახელი
/͵læktəʹglɒbjʊlɪn, ͵læktəʊ-/

ბიოქ. ლაქტოგლობულინი (რძის შრატის ერთ-ერთი ცილა).