მეზობელი სიტყვები
lacunose
ზედსართავი სახელი
/ləʹkju:nəʊs/

ფოსოებიანი, მრავალი ფოსოს / სიცარიელის მქონე; ღრუბლისებრი.