მეზობელი სიტყვები
lacunule
არსებითი სახელი
/ləʹkju:nju:l/

ლაკუნულა, მცირე ლაკუნა, სიცარიელე, ფოსო და ა.შ.