მეზობელი სიტყვები
ladybird beetles
არსებითი სახელი
/ʹleɪdɪbɜ:dbi:tlz/

pl ენტ. ჭიამაიასებრნი (ხეშეშფრთიანთა ოჯახი; Coccinellidae fam.).