მეზობელი სიტყვები
lady's mantle
არსებითი სახელი
/͵leɪdɪzʹmæntl/

ბოტ. მარმუჭი (Alchemilla gen.).