მეზობელი სიტყვები
Lamiaceae
არსებითი სახელი
/͵leɪmɪəʹeɪʃi:/

pl ბოტ. ტუჩოსანნი (ორლებნიან მცენარეთა ოჯახი; Lamiaceae fam.).