მეზობელი სიტყვები
Lamiales
არსებითი სახელი
/ʹleɪmɪəli:z/

pl ბოტ. ბებრისკონკასნაირნი (ორლებნიან მცენარეთა რიგი; Lamiales ord.).