მეზობელი სიტყვები
lamin
არსებითი სახელი
/ʹlæmɪn/

ბიოქ., გენ. ლამინი (სტრუქტურული ფუნქციების შემსრულებელი და ტრანსკრიფციის მარეგულირებელი ფიბრილური / ბოჭკოვანი ცილა უჯრედის ბირთვში).