მეზობელი სიტყვები
Laminaria
არსებითი სახელი
/͵læmɪʹnɛərɪə/

ბოტ. ლამინარია, ზღვის კომბოსტო (ლამინარიასნაირთა რიგის წაბლა / მურა წყალმცენარეების გვარი; Laminaria gen.).