მეზობელი სიტყვები
Laminariales
არსებითი სახელი
/͵læmɪʹnɛərɪəli:z/

pl ბოტ. ლამინარიასნაირნი (წაბლა / მურა წყალმცენარეების რიგი; Laminariales ord.).