მეზობელი სიტყვები
laminate ან laminated
ზედსართავი სახელი
/ʹlæmɪnət, ʹlæmɪneɪtɪd/

ფირფიტოვანი; ფენოვანი, შრეებრივი; ლამინირებული.