მეზობელი სიტყვები
Law of Independent Assortment
არსებითი სახელი
/͵lɔ:əvɪndɪʹpɛndəntə͵sɔ:tmənt/

გენ. გენების დამოუკიდებელი განაწილების / დამემკვიდრების კანონი (მენდელის მეორე კანონი) [იხ. აგრ. independent assortment].