მეზობელი სიტყვები
lecithinase
არსებითი სახელი
/ləʹsɪθɪneɪs/

ბიოქ. ლეცითინაზა (ფერმენტი).