მეზობელი სიტყვები
lecithoprotein
არსებითი სახელი
/͵lɛsɪθəʊʹprəʊti:n/

ბიოქ. ლეცითოპროტეინი (ლიპოპროტეინი, რომლის ლიპიდური კომპონენტიც ლეცითინია) [იხ. აგრ. lecithin].