მეზობელი სიტყვები
leech
არსებითი სახელი
/li:tʃ/

ჰელმ. წურბელა (Hirudinea subcls.).