მეზობელი სიტყვები
leg
არსებითი სახელი
/lɛg/

1) ანატ. ფეხი (თეძოდან ტერფამდე);

2) ზოოლ. ცხოველის ფეხი, თათი.