მეზობელი სიტყვები
leghaemoglobin
არსებითი სახელი
/͵lɛghi:məʹgləʊbɪn/

ბიოქ. ლეგჰემოგლობინი (ნოდულინების ჯგუფის ჰემოგლობინის მსგავსი ცილა) [იხ. აგრ. nodulin].