მეზობელი სიტყვები
Leguminosae
/lɪʹgju:mɪnəʊsi:/

მოძვ. = Fabaceae.