მეზობელი სიტყვები
Leiopelmatidae
არსებითი სახელი
/͵laɪəʊʹpɛlmətɪdi:/

pl ამფ. ლეიოპელმები (ახალზელანდიური პრიმიტიული ბაყაყების ოჯახი; Leiopelmatidae fam.).