მეზობელი სიტყვები
leiophyllous
ზედსართავი სახელი
/͵laɪəʊʹfɪləs/

ბოტ. გლუვფოთლიანი, გლუვი ფოთლების მქონე.