მეზობელი სიტყვები
leiosporous
ზედსართავი სახელი
/͵laɪəʊʹspɔ:rəs/

მიკოლ. გლუვსპორიანი, გლუვი სპორების მქონე.