მეზობელი სიტყვები
Leishmania
არსებითი სახელი
/li:ʃʹmeɪnɪə/

მიკრ. ლეიშმანია (პათოგენური პარაზიტული შოლტოსანი, რომელიც მწვავე ტროპიკულ დაავადებას, ლეიშმანიოზს იწვევს; Leishmania gen.).