მეზობელი სიტყვები
lekking
არსებითი სახელი
/lɛkɪŋ/

ორნ. გამრავლების პერიოდში თავის მოყრა; ტიხტიხი (ითქმის გნოლის, როჭოს და სხვ. ფრინველის შესახებ).