მეზობელი სიტყვები
lemma
არსებითი სახელი
/ʹlɛmə/

(pl აგრ. lemmata) ბოტ. ყვავილის ქვედა კილი (მარცვლოვანი მცენარეებისა).