მეზობელი სიტყვები
lemming
არსებითი სახელი
/ʹlɛmɪŋ/

მმლ. ნამდვილი ლემინგი (Lemmus gen.) აგრ. true lemming.