მეზობელი სიტყვები
Lemnaceae
არსებითი სახელი
/lɛmʹneɪʃɪi:/

pl ბოტ. წყლისპერისებრნი (ერთლებნიან მცენარეთა ოჯახი; Lemnaceae fam.).