მეზობელი სიტყვები
lepospondylous
ზედსართავი სახელი
/͵lɛpəʊʹspɒndɪləs/

ზოოლ. ლეპოსპონდილური, ამფიცელური / ორმხრივშეზნექილი ხერხემლის მალების მქონე.