მეზობელი სიტყვები
leptocaul I
არსებითი სახელი
/ʹlɛptəʊkɔ:l/

ბოტ. წვრილღეროიანი მცენარე [იხ. აგრ. leptocaul II].